[giaban]600,000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/tomtat] [kythuat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/kythuat] [mota] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]600,000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/tomtat] [kythuat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/kythuat] [mota] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]600,000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/tomtat] [kythuat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/kythuat] [mota] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]600,000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/tomtat] [kythuat] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/kythuat] [mota] Xuất xứ: Italia Model: IR32-250B Nhà sản xuất: SAER [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

x