[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/tomtat] [kythuat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/kythuat] [mota] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/tomtat] [kythuat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/kythuat] [mota] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/tomtat] [kythuat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/kythuat] [mota] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

[giaban]5.100.000 VNĐ[/giaban][ma]M001[/ma]
[tomtat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/tomtat] [kythuat] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/kythuat] [mota] Đặc điểm Chi tiết Điện áp 220V/50Hz Công suất 480W Trọng lượng 12Kg Tỉ lệ tạp âm 0.05( 1KHz) Dải tần 20Hz đến 20 KHz [/mota] [hinhanh] [/hinhanh]

x